Joe’s Jotter: Useful Vocabulary and Phrases for an Exam in Gaeilge

Hello students of Irish,

The key to excelling in languages is to learn a new word or phrase every single day and record it in a hardback (so my Irish teacher colleagues keep telling me). Here are some everyday phrases that can be used by students from Leaving Cert all the way down to First year. The great thing about knowing you vocab is that you can bring it into an essay, an appraisal of a poem or even an analysis of a piece of text; It works for everything. In my opinion, it is definitely an area worth investing your time into. Here is your list:

 

ag cabhrú le daoine bochta = helping poor people

I gcuinne mo thola = against my will

do thola – your will (singular)

a thola – his will

a tola – her will

ár dtola – our will

bhúr dtola- your will (pl.)

a dtola – their will

Is féidir leis rith ar nós na gaoithe.

de réir dealramh = apparently

de réir cosúileachta = apparently

níl ann ach ráiméis = it’s rubish

Tá sé ina chac! = It’s messed up!

Thar gach ní eile = above all else

Ní mór a admháil = it must be admitted

Is baolach = unfortunately

Dála an scéil = anyway..

Pé scéal é = anyway.

Ar an iomlán = on the whole

I gcomhthéacs an lae inniú = in the context of today’s world (handy for essays)

Ar amhraí an tsaoil = luckily

I ndeireadh na Dála = At the end of the day(NOT Ag deireadh an lae)

Idir an dá linn = in the meantime

Aithníonn ciaróg ciaróg eile = Takes one to know one

Tá sé de bhua ag an tír seo = this country has the advantage

Téann sé i bhfeidhm orthú = it affects them

Réitím leis an tuairim sin = I agree with that opinion

Níl de rogha air ach = there’s no alternative but

Go bunúsach = basically

Níl lá lochta agam orthu = I don’t blame them in the least

Ní gearánta dúinn = we shouldn’t complain

D’fhéadfaí a rá = one could say

Ní féidir a shéanadh = it cannot be denied

Tá róbhéim ar = There’s too great an emphasis on

Ní teorainn le = there’s no end to

Is léir don saol é = everybody knows

De réir na fianaise = according to the evidence

Is é fírinne an scéil = the truth is (in point of fact)

I gcian is i gcóngar = far & near

Níl aon dabht faoi = There’s no doubt about that

Aontáim go huile agus go homlán leis = I agree whole heartedly with it..

Ní gá ach sracfheachaint a thogail chun an fhírinne a fheiceail = It isn’t necessary but to take a glimpse to see the truth

Rinne mé an taighde agus tá an t-eolas agam chun an fhírinne a thaispeaint = I have done the research and I have the research to show the truth

Is léir go bhfuil/nach bhfuil = It’s clear that/that it isn’t..

Á mhalairt ar fad = far from it

Corp díchéile = the height of folly

Ina theannta sin = furthermore

Sa todhchaí = in the future

Bíodh sé lenár leas nó lenár n-aimhleas = let it be for good or for ill

Ní mór dúinn bheith san airdeall = we must be on out guard

Tuigim a thábhachtaí is atá sé = I understand its importance

Tá dul amú orthu sa mhéad seo = they are incorrect in this regard

Chuaigh sé i gcian ormsa = it influenced me

Go bhfios domsa = as far as I know

Is maith is eol dúinn = we know (only too) well

Ní lia duine ná tuairim = everybody has his own opinion

Tá clú agus cáil ar (Sheán) mar pheileadóir = (Seán) is very famous as a footballer

Mo áit dúchais = my native place

Tá sé ar dhuine de na cainteoirí is fearr = he is one of the best speakers

Cuireann sé le háilleacht na háite = it adds to the beauty of the place

Cuimhní taitneamhacha = pleasant memories

Dea-thréithe na ndaoine = the good charachteristics of the people

Bhí fonn taistil orm i gcónaí = I always wanted to travel

Is fada mé ag smaoineamh ar seo = I’ve long been thinking of this

Ó shin i leith = hence forth/from then on

Cleachtadh a dhéanann máistreacht = practice makes perfect

Ní lia tír ná nós = every country has it’s own customs

Nósanna na tíre = the cutoms of the country

Teastaíonn uaim é in a dhéanamh = I want to do that

Na háiteanna clúiteacha = the famous places

Is í mo thuairim mheáite = It’s my considered opinion

Rogha an dá dhíogha = The lesser of two evils

Tháinig an lá mór i ndeireadh na dála = the big day came at long last

Bhíomar go léir ar bior = we were all on edge

Bhí an áit plódaithe = the place was packed

An lucht féachána = the spectators

An lucht éisteachta = the audience

An lucht leanúna = the followers

Caighdeán ard = high standard

Chuir mé aithne air = I got to know him

Comórtas scoile = school competition

Daoine difriúla = different people

Féith an ghrinn = sense of humour

Bua na cainte = the gift of the gab

Ag pleidhcíocht = messing

Oibríonn sí go dian dícheallach = she works very hard

Bíonn aoibh mhaith air i gcónaí = he’s always in good form.

críochdheighilt = partition(as in political)

cinedheighilt = apartheid

comhrialtas = coalition government

reachtaíocht = legislation

poiblíocht = publicity

fuarchúis = apathy

Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis – there are advantages and disadvantages connected with it

Thar a bheith tábhachtach = very important

Teagmháil leis an bpobal = contact with the people

Taithí = experience

Riachtanach = necessary

fite fuaite = interwoven

rinne mé staidéar orm féin = I steadied myself

chun an fhirinne a rá = to tell the truth

Tá mé as mo mheabhair = I’m crazy (lit. I’m out of my mind.)

Tá mé trí chéile = I’m in a (bad) state.

*****

More details about Joe’s ACE Maths Tuition classes for Junior Cycle and Leaving Certificate Students (2022), ACE Maths Assessments, and his Award winning ACE Maths Solution Books can be found via the links below.

W: acesolutionbooks.com/ace-maths-tuition
FB: facebook.com/JoeMcCormackEducationalExpert/

*****